SKJEBERG ALLÉ – BYRUM

Lassen Landskab har varetaget udarbejdelse af helhedsplan for nyt boligområde med ca. 330 boliger i Taastrup.
Lassen Landskab har som rådgiver stået for projektering af fællesstierne, kvarterpladser og bydelspladsen.

Kvarteret
Bebyggelsen er varieret sammensat af etageboliger, 2- etagers rækkehuse og et etagebyggeri med ældreboliger.
Området er disponeret med fredelige fællesstier, 7 kvarterpladser og en større bydelsplads, som binder de forskellige boligbebyggelser sammen.
Der er rig mulighed for leg og ophold i nær tilknytning til  boligerne og der er med en overordnet plantestrategi lagt vægt på at give stier og  fællesarealer et grønt udtryk.
Fællesstier
Et system af bilfri fællesstier binder området sammen og skaber forbindelse til parkeringspladser og affaldsstationer.
Den gennemgående belægning består af betonfliser i varierende størrelser.
Kvarterpladser
Mellem de forskellige boligbebyggelser anlægges 7 mindre kvarterpladser, med opholdsmuligheder og legeaktiviteter for mindre børn.
Hver kvarterplads har sin egen karakter og funktion, men med et gennemgående materialevalg. Materialer som  træ, ubehandlet stål og beton.
Bydelsplads
Centralt i området anlægges en bydelsplads som et stort fælles samlingspunkt for beboerne.
Græsfelter med borde og bænke, parkour- og legeaktiviteter samt en rumskabende beplantning med egetræer og frugttræer definerer bydelspladsen.
Gennemgående materialer er træ, ubehandlet stål, beton, slotsgrus og gummibelægning.

Bygherre:

MT Højgård

Areal:

12.000 m²

Anlægssum:

9 mio. kr.

Udførelse:

2018-2021