KARLSLUNDE PLEJECENTER

Friarealer til 86 plejeboliger og servicecenter

ADGANG OG PARKERING
Ankomstarealet er udformet som en jævnt faldende
kileformet flade, der udspænder sig mellem
Karlslunde Parkvej og Plejecentrets hovedindgang.
Herfra er der adgang til parkering i huset skjult
med vedbendbevoksede skråninger. Fortovet
der omfavner bebyggelsen er forbundet med det
offentlige stisystem.
Beboernes opholdsarealer er disponeret dels som
et aflukket sammenhængende haverum i tilknytning
til centerbygningen og dels som taghaver i direkte
forbindelse til de enkelte boliggruppers fælles opholdsrum.

HAVERUMMET
I direkte tilknytning til servicecentret anlægges et
hjemligt haverum mod syd med terrasse og stiforløb
i gule teglklinker, med opholdszoner opdelt af lave
hække med mulighed for ophold. Stien leder rundt
i gårdhaven så brugerne uden problemer kan finde
rundt og finde hjem.
Langs stiforløbet omkring sansehaven står enkelte
bænke og i sansehaven er der etableret vandbassin
med fisk og plantekasser med krydderurter.
Plantevalg har været med fokus på variation i blomstring,
bærsætning og høstfarver.

LEGEPLADS
På hjørnet af grunden, ud mod den offentlige sti, er
der etableret en lille legeplads til forbipasserende
børn og unge.

Bygherre:

Greve Kommune

Arkitekt:

Rubow Arkitekter A/S

Ingeniør:

Henrik Larsen og Jørgen Nielsen

Areal:

10.280 m²

Udførelse:

2011 - 2013