KISTEFOSSDAMMEN BARNEHAGE

Kistefossdammen Barnehage i Norge er en daginstitution for børn i alderen 0-6 år.
Bygningen er organiseret med en afdeling for små børn, en afdeling for store børn og en fleksibel afdeling.
Byggegrunden er stærkt kuperet med bygningen placeret på den højest liggende del af grunden. I landskabsprojektet bevares en del af det eksisterende terræn og beplantning uberørt og uden legeredskaber, som et naturligt frirum for børnenes leg.

Temaer
I tilknytning til bygningen indrettes en legeplads for de mindre børn og en legeplads for de store børn.
Begge legepladser opdeles med områder til stille lege og fordybelse, samt aktivitetsområder med motorisk stimulerende legeaktiviteter svarende til børnenes udviklingstrin.
Der er i indretning af legepladsen lagt fokus på at børn i kørestol også kan komme omkring og bruge legepladsen.

 

 

 

Bygherre:

Asker Kommune, Norge

Arkitekt:

Christensen & Co

Ingeniør:

MOE, Norge

Areal:

8040 m2

Udførelse:

Under udførelse - forventet færdig 2017