Jacobsens Have

FORPLADS

Forpladsen mod syd hænger visuelt sammen med Ny Ellebjerg Station og ankomstarealet hertil, men adskilles fra stationspladsen af en planlagt supercykelsti, der ved projektets afslutning ikke var udført. Niveauforskellen mellem forpladsen og stationspladsen optages af en støttemur, rampe og trapper.

Forpladsen er det samlende rum for bebyggelsen, med opholdspladser, cykelparkering, planteøer og udeservering i forbindelse med en café. Ud over café ligger fælleslokaler og et Kiwi supermarked i stueetagen. Den nye forplads rummer desuden cykelparkering til 128 cykler. Cykelparkeringen er placeret mod sydvest under 5 egetræer, der med tiden vil danne et smukt løvtag over cyklerne. Bænke i hårdt træ, fæstnet direkte på facaden, er et gennemgående tema for byggeriet. Her skabes uformelt ophold langs facaden, og giver herved liv til byrummet.

GÅRDHAVEN

Arealet på bagsiden af byggeriet danner et lukket gårdrum med nabobebyggelsen. Her er etableret et mindre legeområde på faldgummi, og resten af arealet samt et areal i konstruktion optages af cykelparkering for 218 cykler og cykelladvogne. Plantningerne, der alle er hævet over niveau, er indrammet af stålkanter. De hævede plantebede skyldes, at der under størstedelen af arealet er parkeringskælder.

 

TAGHAVE

Taghaven er indrettet som det primære opholdsrum, med bænke langs hævede plantebede og legereareal til de mindste. Græsser i forskellige højder og enkelte flader af blomstrende høstanemoner og fritvoksende mindre træer skaber et frodigt opholdsrum. Bag græsserne ligger de enkelte boligers terrasser, der således er delvist skjult fra de fælles opholdsarealer.

JACOBSENS HAVE

Bygherre:

LÆRERNES PENSIONSKASSE

Entreprenør:

CASA

Arkitekt:

ENTASIS

Areal:

6700 m²

Udførelse:

2015-2016