Ishøj Skole

Lassen Landskab har i samarbejde med skolen udarbejdet en helhedsplan opdelt i 2 etaper. 1 etape er udført mens 2. etape forventes udført i 2017.

NY ADGANG
1 etape består i udførelsen af en integreret niveaufri adgang mellem skolebygning og skolegård. Et slynget forløb med siddetrin danner samlingspunkt for hele skolen og mulighed for udendørs undervisning. Samtidigt indgår en rampe som del af amfiet.
I 2. etape vil resten af skolegården få et nyt slynget
bænkeforløb samt etablering af boldbaner, boldskærme med huller og opholdspladser med borde/bænke.

HÆNGE UD OG UDEUNDERVISGNING
Med etablering af en ny trappe fra undervisnings lokalerne til bagsiden af skolen, blev der behov for at programmere den tidligere asfaltbelagte baggård.
Et slynget forløb af betonplinte og trædæk sikrer gode hængeud- og udeundervisningsarealer. Asfaltbelægningen udfor musiklokalet er dekoreret med noder, arealet ud for fysik og kemi med dele af det periodiske system samt prikker for resten, til almindeligt fantasileg.
Små græsarealer med hængekøje, buske og mindre træer afgrænser arealet mod den offentlige sti.

ISHØJ SKOLE

Bygherre:

ISHØJ KOMMUNE

Entreprenør:

KØGE BUGTS ANLÆGSGARTNERI A/S

Areal:

3700 m²

Anlægssum:

4,4 mill.

Udførelse:

2016