Borupgaard Gymnasium

Projektforløbet har omfattet registrering, brugerinddragelse, projektering og tilsyn. Der har været et tæt samarbejde med brugerne, som har ønsket løsning af trafikale udfordringer, samt aktivering af de ret store uudnyttede friarealer.

Planen består af 3 hovedområder, og gennemgående materialer er betonbelægninger, trædæk og prydgræsser. Projektet er netop afleveret og taget i brug.
RAMBLAEN
Et bredt flisebelagt ankomstområde er omdannet til et hængeud og opholdsareal, der samtidig giver plads til de mange elevers færden ud og ind af bygningen. Her er der mulighed for ophold på markante træmøbler i varierende højder. Store eksisterende egetræer er suppleret med nye træer i plantninger af høje prydgræsser.
AKTIVITETSAREALET
Arealet er flisebelagt med øer af røde gummibelægninger med parcour, bordtennis og bordfodboldspil. Et amfi / hængeud træmøbel afslutter området mod den offentlige cykelsti. Området ligger op til et større græsareal hvor boldspil kan finde sted.
Her er der ligeledes flotte store eksisterende egetræer der er suppleret med et par egetræer og prydgræsser.
CYKELSTIEN
I forbindelse med helhedsplanen og etablering af et nyt musikhus, er der etableret ny overdækket cykelparkering til 600 cykler. Cykelparkeringen er placeret i en vifteform, der tilgodeser ankomst fra forskellige retninger og spiller sammen med arkitekturen i det nærved liggende musikhus.

Borupgaard Gymnasium

Bygherre:

Borupgaard Gymnasium / Gymnasiefællesskabet

Entreprenør:

Vækst & Miljø

Arkitekt:

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S

Areal:

9500 m²

Anlægssum:

3.3 mill. kr.

Udførelse:

2013-2016