VIBO AFD 108

Lassen Landskab har varetaget projektering af friarealer og parkering.
Projektet omfatter renovering af gårdanlæg på terrændæk.

ADGANGSFORHOLD
Der anlægges flisebelægning hele vejen rundt om haveanlægget. Dette areal er også brandvej.

TERRÆN OG BEPLANTNING
Der bygges ovenpå et skrående kælderdæk. Gården falder fra syd mod nord med 1 m. Det skrående terræn suppleres med mindre bakker i et slynget forløb, og arealet gøres herved mere naturligt. Små træer med blomster og efterårsløv placeres på bakketoppene, under træerne plantes prydgræsser.

OPHOLD
Opholdsareal i forbindelse med den runde eksisterende pergola. Der etableres private terrasser ud for stuelejligheder .

LEG
I det let bakkede terræn placeres øer med legeudstyr for de forskellige aldersgrupper.
Småbørnsleg placeres mod nord i forbindelse med ophold ved den runde pergola. Her placeres fugleredegynge og vippedyr. En smal træbro adskiller gyngeleg fra sandkasse og vippedyr, og danner samtidig bro over regnvandsbed til opholdsarealet ved den eksist- erende pergola.
For de større børn etableres gyngestativ , klatreredskab samt en boldbane med gummibelægning og et hegn der ikke støjer så meget når boldene rammer.

LAR
Afvanding fra opholdsterrassen samles i et regnvandsbed med stauder.

Bygherre:

Boligforeningen VIBO

Entreprenør:

Christiansen & Essenbæk

Arkitekt:

RUBOW Arkitekter A/S

Ingeniør:

Dominia A/S

Areal:

2.277 m²

Anlægssum:

5.9 mio. kr.

Udførelse:

2014-2015