BLÅKILDEGÅRD

Lassen Landskab renoverer og fremtidssikrer rækkehusbebyggelsen Blåkildegård i Høje Tåstrup.
Bebyggelsen består af 405 familieboliger i varierende størrelser fordelt på 56 blokke. På baggrund af afholdte fokus-gruppemøder er der udarbejdet projektforslag der nu er skema A godkendt hos landsbyggefonden.
Hovedprojekteringen er påbegyndt og projektet sendes i udbud årskiftet 2015.
Bebyggelsen har en meget fin infrastruktur med store sikre bolignære arealer med stræder og torve, pladser og gader der ikke forstyrres af biltrafik.
Biltrafik sker på seperate store parkeringarealer der til gengæld i dag skærer bebyggelsen over i mindre bidder. Ved renoveringen sikres tværstier over trafikarealerne.
Der etableres ny genbrugsstation samt nye renoveringsforhold med molokker.
Det har været en dejlig engageret boligforening og der har været en fin dialog via brugermøder gennem hele projektet.
Da processen fra helhedsplan til endelig udførelse er lang har der været nogle arbejder der ikke har kunne vente på den samlede plan. Derfor er der som 1. etape renoveret 1,8 km havehegn.

Bygherre:

AKB v/KAB

Arkitekt:

Domus Arkitekter A/S

Ingeniør:

Wissenberg A/S

Areal:

41.000 m²

Anlægssum:

ca. 180 mio. kr.

Udførelse:

2010-2018