Regimentsparken

Lassen landskab har projekteret og ført tilsyn på et nyt beboelses kvarter på det gamle kaserneområde i Farum. Kvarteret består af nye veje, fælles friarealer samt mindre private haver inklusiv private parkeringspladser. Regimentsparken består af 5 fordelingsveje med dobbelthuse på begge sider. Husrækkerne er enkelte steder opbrudt af gruspladser, der fungerer som passager, så det er muligt at færdes på tværs af bebyggelsen. Hver bolig har et lille nærareal med ophold, skur og privat parkering. Herudover er der ved hver vej etableret fælles parkeringspladser. I forbindelse med en offentlig sti vest for bebyggelsen, er der etableret små legepladser.

Bygherre:

DAB

Entreprenør:

Enemærke & Petersen A/S

Arkitekt:

Rubow Arkitekter A/S

Areal:

23.000 m²

Udførelse:

2013