NCC

Friarealerne omkring byggeriet er opdelt i tre byrum: ”Forpladsen”, ”Ankomstpladsen” og ”Parkrummet”. Ambitionen om at tilvejebringe de bedst mulige byrum har haft betydning for udformningen og orienteringen af byggeriets planudlæg.

FORPLADSEN MOD SYD
Forpladsen er det primære ankomstareal, der henvender sig til det omgivende urbane miljø og afspejler dette med større belagte arealer. Forpladsen er ikke kun et byrum forbeholdt husets brugere, men også et byrum, der henvender sig til beboerne i området samt brugere af det kommende erhvervsområde på den nuværende British American Tobacco grund. Med trekantformede plateauer optages terrænet i spring med samlet højdeforskel på 2,8 m i et spændende og legende terræn, der giver plads til uformelt ophold på terrasserne. Den belagte flade brydes af store trekantede plantefelter, der afspejler parken på den anden side af bygningen. I plantefelterne er plantet karakterfulde nordiske træsorter i en bund af græsser.

ANKOMSTPLADSEN MOD NORD
Ankomstpladsen er det sekundære ankomstareal og samtidig den trafikale plads, der håndterer adgang til eksisterende parkering mod nord og giver plads til parkering af 14 biler og handicapparkering. Pladsen håndterer desuden varetilkørsel med lastbil samt plads til afhentning af renovation.

PARKRUMMET MOD ØST
Mod øst er etableret et uformelt parkrum af høj rekreativ værdi. Parkkarakteren trækkes helt ind til bygningen, og giver husets brugere af kantineområdet en nærværende relation til naturen i parken. Tre store trekantformede terrasser lægges ud i parklandskabet og giver mulighed for at husets brugere kan benytte parkrummet i forbindelse med kantineområdet. Eksisterende træer er bevaret og suppleret med nye træer.

LAR OG AFVANDING
Den store forplads afvandes til lavtliggende regnvands bede. Regnvands bedene anlægges med planter, der er hårdføre over for både våde og tørre perioder.

Bygherre:

NCC Construction A/S

Entreprenør:

NCC

Arkitekt:

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, EFFEKT

Areal:

15.400 m²

Anlægssum:

150 mio

Udførelse:

2013-2015