FYRRENÆSLY

Bebyggelsen består af 22 ældreboliger, der ligger i et grønt strandengslandskab ved fjorden syd for Hundested. Bebyggelsen er udlagt på naturgrunden som et trekvart cirkelslag med fællesarealer i cirklens midte og private haver på ydersiden. Materialer, belægning og beplantning tager udgangspunkt i Fyrrenæsgrundens fantastiske strandnære beliggenhed. Store fyrretræer er evaret og suppleret med nye. I gårdhavens indre er der plantet havtorn, lyng,klematis og græs. På ydersiden omkranses averne med lave fyrrehække, og hele plantesammensætningen er således nøje udvalgt fra stedets placering. Belægningen er asfalt med tilslag med gule sten (majsalsfalt) for således at sikre fast belægning, der virker naturlig og indgår sammen med de nærved liggende grusstier. Hovedstien består af store betonfliser adskilt med planker i azorbetræ.

Bygherre:

Boligkontoret Danmark

Arkitekt:

Domus Arkitekter A/S

Ingeniør:

Danakon A/S & Gert Carstensen A/S

Udførelse:

2012-2012