Bjergmarksskolen

Vundet totalentreprisekonkurrencen om en omfattende tilbygning med nye friarealer til Sofielundskolen, afdeling Bjergmarken i Holbæk.

FRIAREALER
En ny forplads rummer foruden hovedindgangen også cykelparkering til 200 cykler samt to større aktivitetsområder. Cykelparkeringen er placeret på ovale grusområder, der bløder den sorte asfaltflade op. Mellem cykelparkeringen og tilbygningen er der plantet grupper af fuglekirsebær i cirkler med grus. På arealet mellem forplads og eksisterende sti plantes lette lundplantninger af birk og fyr, som giver en rumdannende fornemmelse og som samtidig fremstår transparent, så den visuelle kontakt til omgivelserne bevares. Den sammenhængende flade på skolens friarealer er sort asfalt, som brydes af andre materialer. Ved de primære indgange og udeundervisningsarealerne er det kvadratiske betonfliser, der udgør belægningen. Aktivitetsområderne på forpladsen er en cirkulær basketballbane med rød asfalt samt en oval, rød gummibelægning til parcour. På den vestlige side af tilbygningen ved et eksisterende naturhus er den grønne del af friarealerne formet som et bakket terræn. Centralt i området er placeret et hævet scenedæk, og tilskuerpladser er bygget ind i terrænet som brede trin, hvor en let, lundbeplantning af birk og fyr danner rum og ryg til scenen. Mellem scenen og tilbygningen opstilles et zig-zag-formet espalier, som ind i mellem er afløst af farvede rammer, der danner forskelle billeder af området alt efter, hvor man står placeret. Det kan anvendes som kulisse i forestillinger på scenen.  Ved den sydlige del mod boldbanen plantes rækker af hæg langs sti/brandvej, som både vil fremstå rumdannende og transparente, således den visuelle forbindelse bevares til boldbanerne.

NATUR- OG VÆRKSTEDFAG
Til natur- og værkstedsfagene etableres forskellige udeundervisningsfaciliteter. I lundplantningerne skabes der lysninger af varierende størrelse som kan bruges til samlingspunkter i undervisningen. Adgangen til de lysninger, der ligger oppe i terrænet, sker ved hjælp af trædæk. Til naturfagene etableres en grusflade afgrænset af bøgehæk. Huggegårde som trædæk afskærmes delvist af rå lærkestolper.

UDEUNDERVISNING I ØVRIGT
I tilknytning til klasseværelserne i vestfløjen anlægges fliseterrasser med enkelte grupper af fuglekirsebær til udeundervisning. Terrasserne afskærmes mod de åbne fællesarealer af lave vedbendespalier.

Bygherre:

Holbæk Kommune

Arkitekt:

Kullegaard A/S

Areal:

12.500 m²