skolen på islands brygge

Skolen på Islands Brygge er et projekt der omfatter ombygning og renovering af eksisterende bygninger samt udvidelse fra 2 spor til 4 spor med nye bygninger og tilhørende friarealer.
I disponeringen af skolens friarealer har der været fokus på fysisk aktivitet og idræt samt at udnytte skolens nære kontakt til fælleden og den nærliggende kanal. De overordnede greb i disponeringen af skolens friarealer, består af få, enkle og markante landskabselementer.

AKTIVITETSBÅND
Det centrale aktivitetsbånd er en forsænket grusflade med en lundplantning af piletræer, der samler de forskellige aktiviteter til leg, spil og ophold. Arealet er kantet af en betonkant som kan fungere som siddekant hele vejen rundt. I midten af arealet brydes grusfl aden af et bølget terræn med gummibelægning i forskellige farver og med faldunderlag. På asfaltsti til KKFO er der bogstaver til brug i læringsleg.

SCIENCE- OG NATURFAG
Udeundervisning til science- og naturfag sker langs en opholds- skulpturakse med fuglekirsebær, siddeklodser og skulpturelle trædæk, der folder sig ned af pileskråninger mod fælledens kanal. Her er plads til huggegård, bålplads, plantesamfund og dyrkningshaver, samt overdækkede faciliteter med vaske og arbejdsborde.

IDRÆTDAREALER OG IDRÆTSHAL
Der etableres løbebaner og multibane med gummibelægning, springgrave og fodboldbaner. I tilknytning til idrætshallen er etableret et boldbur og basketbane med gummibelægning.

BYGGELEG
I tilknytning til KKFO er etableret et skovområde til naturleg, byggeleg, gemmeleg og hulebygning, som kontrast til de mere åbne asfaltfl ader i skolegården.

Bygherre:

Københavns Kommune

Arkitekt:

Nøhr og Sigsgaard Arkitekter A/S

Areal:

34.000 m²

Anlægssum:

kr. 210 mill. (samlet ark+landskabsark)

Udførelse:

2003-2012