STRANDGÅRDSSKOLEN

Strandgårdsskolen er et komplekst projekt der omfatter en helhedsorienteret totalrenovering af bygninger og friarealer.
Skolen er projekteret til at være en heldagskole fra start. Projektforløbet har omfattet registrering, brugerinddragelsesproces samt programmering, projektering og tilsyn.
Der har været et tæt samarbejde med brugerne der særligt havde fokus på bevægelse som tema.
Skolens friarealer er disponeret med gade, pladser og mellemrum mellem bygningerne.

GADEN er skolens hovednerve, fra dette fælles adgangs areal sker fordeling til de forskellige pladser og mellemrum. Gaden har sit eget udtryk med majsasfalt og en tidslinie med mørke fl isebånd på tværs af gaden.

PLADSER OG MELLEMRUM er disponeret til ophold, leg og alle former for bevægelse med de forskellige aktiviteter og læringsmiljøer der knytter sig til de forskellige alderstrin. Der er etableret en opholdsterrasse i forbindelse med kanine og mediecenter, udescene og amfi teater og sidetrappe i forbindelse med multihal.

NATUREN er inddraget i skoleområdet med bede med naturligt forekommende danske arter og plantesamfund til brug i undervisningen. I forbindelse med natur og teknik er der etableret en naturfagshave med frugttræer og bakketterræn, der er forberedt til inddragelse af regnvand til brug i undervisningen i naturfagshaven. Betonborde med vaske er opstillet på terrassen til udeundervisning.

Tilskyndelse til BEVÆGELSE er optimeres ved at terrænforskelle udnyttes til spændende bevægelsesforløb. Der anvendes mange forskellige materialer så underlaget for bevægelse hele tiden skifter og stimulerer eleverne på de varierende løberuter der indgår som en naturlig del af skolens friarealer.

Bygherre:

Ishøj Kommune

Arkitekt:

RUBOW Arkitekter A/S

Areal:

24.000 m²

Anlægssum:

kr. 141 mill

Udførelse:

2008-2013