DAGINSTITUTION I 8-TALLET

Daginstitutionens udearealer består af to adskilte legeområder – mod det indre gårdrum vuggestuebørnenes beskyttede areal, og mod fælleden børnehavebørnenes mere aktive og udadvendte legeareal.
I begge områder er det urbane miljø sat i kontrast til legearealernes naturlige miljø, synliggjort i materialevalg og formgivning.

 

Bygherre:

Københavns Kommune

Entreprenør:

Enemærke Petersen

Arkitekt:

Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S

Areal:

1.400 m²

Anlægssum:

20 mio kr.

Udførelse:

2011