Ny Fredensborg Skole

Ny Fredensborg Skole er en ny tresporet skole med tilhørende friarealer.
Skolen er bygget ind i et eksisterende terræn med mange værdifulde landskabelementer.
I disponering af skolens bygningsstruktur og friarealer er der hentet inspiration fra det omgivende landskab med skov, enge og søer.

SKOLEN I SKOVEN
Skolen placeres midt i naturen med skov, skovbryn og græsslette som de markante landskabselementer lige uden for vinduerne. Den etablerede skov vil få karakter af en letløvet nordisk skov med en rig sortsvariation mens skovbunden kan suppleres med bregner, store sten og naturligt forekommende plantesamfund, der kan indgå i undervisningen. Skovkarakteren trækkes helt ind mellem skolebygningerne og ind i de indre gårdrum.
På arealerne mellem bygningerne etableres zoner med stille miljøer til leg og udeundervisning. Områder med sandleg og trædæk, sjippe og hinkeareal, læringsleg til forskellige alderstrin, huggegård og udstillingsareal samt ophold på trædæk eller i hængekøjer.
I skoven etableres de vilde miljøer, med baner til boldspil, skateboard og rulleskøjteløb samt plads til aktivitetsbaner, konstruktionsleg og bålpladser.

SKOLEN VED SLETTEN
Slettekarakteren bevares med det bølgende uklippede naturgræs og det bakkede terræn. To store boldbaner indføjer sig diskret med sit klippede plænegræs og der etableres frugtlund med mulighed for opsætning af bistader.

SKOLEN I BEVÆGELSE
Skoven og sletten bindes sammen af motionsstien, der i varieret forløb omkranser hele skoleområdet.
Tilskyndelse til bevægelse optimeres ved at terrænforskelle udnyttes til spændende bevægelser i terræn med overfl ader i mange forskellige materialer.

Bygherre:

Fredensborg Kommune

Entreprenør:

G.V.L. Entreprise A/S

Arkitekt:

RUBOW Arkitekter A/S

Areal:

44.000 m²

Anlægssum:

kr.118 mio samlet

Udførelse:

2010-2013