Boliger og lægecenter på Ellegårdsvej, Gentofte Kommune

Lassen landskab har varetaget projektering samt tilsyn i forbindelse med anlæg af fælles friareal til 14 boliger samt mindre urban forplads i forbindelse med Vangede station.
Bebyggelsen er opført på en smal grund mellem s-togsbanen og Ellegårdsvej.
Med parkering i private garager under bygningen er der etableret et fælles køre- og opholdsareal langs bygningen.
Langs skel til banen er der opsat en træbeklædt støjskærm med klatreplanter. Haverummet er etableret med små flisebelagte terrasser, bede med bunddække og blomstrende træer. Endvidere er der etableret et lille legeareal med legehus og sandkasse.
I forbindelse med Lægehus og Vangede stationsbygning er der etableret en lille plads, markeret med en lav pudset mur. Muren danner ryg for ophold på pladsen. Der er langs muren opsat bænke, der med tiden vil stå fint under platantræernes løv.

 

Bygherre:

PKA

Entreprenør:

Jönsson a/s

Arkitekt:

Domus Arkitekter A/S

Udførelse:

2012-2014