Allerød Klubhus

Klubhuset fremstår som en del af landskabet der er foldet op, med den urbane plads og farver på den ene side og med grønsværen til den anden side mod boldbanerne. Den grønne side af klubhuset er et sedumbeklædt tag/væg med integreret tilskuertribune. Herfra er der udsigt til en af de i alt 8 boldbaner er er anlagt i området. Sport og socialt samvær bindes sammen i en helhed bestående af bygning og udearealer som er udformet lige så meget til det sociale liv som til spillet og dets tilskuere.
Landskabsprojektet har derudover omfattet nyt parkeringsanlæg med plads til busser og 120 biler samt nyplantning af 5.000 kvadratmeter skov i tilknytning til Klubhuset.

BELÆGNINGER
Forpladsen er anlagt i belægningssten i tre grå nuancer i et mønster som svarer til bygningsfacaden.
Rundt om bygningen er der anlagt en græsarmeringssti. Arealet er i øvrigt bundet sammen med øvrige baner med grusstier.

BEPLANTNING
På parkeringspladsen er et stort valnøddetræ bevaret, ligesom også markante fyrretræer i området nær klubhuset er bevaret.
Der er plantet lægivende plantninger på siderne af parkeringsarealet som led i hele projektet for boldbanerne.
Regnvandsbede er plantet til med planter der er tørke og vandrobuste.

LAR
Den store parkeringplads afvandes til grøfte, med overløb til regnbede. Regnvand fra de øvrige belagte arealer føres tillige til regnvandsbedene.

Bygherre:

Allerød Kommune

Entreprenør:

Jönsson A/S

Arkitekt:

Christensen & Co Arkitekter A/S

Areal:

1.900 m²

Anlægssum:

kr. 32,5 mill.

Udførelse:

2012 - 2013