SIONSGADE DAGINSTITUTION ØSTERBRO

Daginstitutionen på Sionsgade er opført på Østre Gasværkgrunden på Østerbro. Bygningens runde form fortæller historien om den tidligere gasbeholder på grunden. Indretning af legeplads er sket i tæt samarbejde med bygherre.

Tre adgange til børnehuset fører ind gennem portene til et indre gårdrum, hvor asfaltbelægning definerer de naturlige ganglinjer i rummet. Det indre gårdrum danner kontrast til de udvendige legearealer, som det rolige rum til samling, ophold og stille betonede lege. Rummet møbleres med trædæk, der sammen med de beplantede grønne vægge er med til at dæmpe akustikken i det runde rum. Langs bygningens yderside danner klinkebelægning og trædæk langs bygning en opholdszone.

Legearealerne er indrettet med naturen som hovedtema. Krogede stier, kanter med træstammer, store sten, stubbe og legeudstyr i naturstil. De strukturgivende grøfter til lokal afl edning af regnvand, supplerer de naturlige legeelementer med forskellige legemuligheder som vandlege, brobygning samt balance- og hoppelege. Vuggestue friarealer er adskilt fra børnehave friarealer af lavt trådhegn. Faldunderlag og sandkasser danner underlag for gynger, vandleg, mindre rutsjebane, legehuse og sandkasseborde til vuggestuebørnene. Et større klatreanlæg anlagt på kuperet gummibelægning, tarzanbane, lodrette træstammer med klatregreb, legehuse, karrusel og kolbøttestænger appellerer til børnehave børnene. Frugttræer der placeres i kanten af grøfterne, bidrager med blomster, frugter, skygge og med tiden vil de
kunne blive gode klatretræer.

Mod vest etableres en større græsflade og boldbane med tribune, bålplads og frugttræer.

 

Bygherre:

Københavns Kommune, BUF

Entreprenør:

Totalentreprenør Enemærke Petersen

Arkitekt:

Nøhr & Sigsgaard A/S

Ingeniør:

Wissenberg Rådg. Ing. A/S

Areal:

4600 m²

Anlægssum:

5.7 mio

Udførelse:

2014