Glødelampen, Hørkær, Herlev Kommune

Lassen landskab har varetaget projektering af friarealer og parkering.
Projektet omfatter 47 almene familieboliger fordelt på to forskellige boligbebyggelser.
Friarealerne består af et indre rekreativt gårdrum i forbindelse med moderne altangangsboliger samt et fælles rekreativt ankomstareal i forbindelse med rækkehusboliger.
Haverummet er anlagt med opholdszoner i grus og græs der indbyrdes forskyder sig mellem hinanden, med reference til forskydningerne i bygningerne. De fælles opholdsarealer er etableret med hævede trædæk til ophold og leg med sandkasse. Hele haverummet bindes sammen af et let løvtag af spredt placerede frugttræer. Området er afvandet med lokal afvanding til grøfte og faskiner.
Det andet haverum er samlet med areal med nærparkering under bygningerne. Adgang til boligerne markeres af fl isebånd der skyder sig ud i den armerede græsfl ade. Træterrasser etableres i niveau med belægningen. Robinietræer placeres spredt og danner et samlet løvtag over ankomst- og opholdsarealet.

Bygherre:

Herlev A/B v DAB bolig

Entreprenør:

GVL entreprise

Arkitekt:

Rubow Arkitekter A/S

Udførelse:

2010-2013