Skolen i bymidten i Helsingør

Skolen i Bymidten er et projekt der omfatter ombygning og renovering af eksisterende bygninger samt nybygning af multihus med café og sportshaller samt tilhørende friarealer.
Der er lagt vægt på at skabe en bæredygtig helhedsplan for bydelen med skolen som et centralt samlingspunkt der indbyder til bevægelse og aktivitet.

Skolen i Bymidten er som en lille by i sig selv, en bydel med pladser, snævre smøger og brede strøg. En bydel samlet af en belagt fl ade, hvor man ledes rundt af skilte og tegn. Skilte der henviser til steder inden for bydelen, men som også har referencer ud af byen til idrætspladsen, Multihallen, Marienlyst, Centrum, etc.

Den nye forbindelse til idrætsfælleden trækker det grønne landskab ind i skolens midte og forankrer naturen i skolen. Naturen trækkes via det brede strøg gennem Multihallen ned af det store trappeanlæg forbi udskoling og til resten af skolen. Forbindelsen til søen bag udskoling og musikhuset forstærkes af et trappeanlæg, der bevæger sig ned til den lavt liggende park. Herved gøres søen tilgængelig for skolens naturundervisning.

Skolens mange terrænspring er en fantastisk chance, for at give eleverne en aktiv hverdag, med masser af udfordrende bevægelser. Terrænet falder samlet set 11 meter fra fælled til indskoling. Dette udmønter sig i snoede ramper og skæve flader, trapper, siddetrapper, bakker og buler. Ved Musikskolen udnyttes terrænspringet til et amfi teatralsk siddetrappeanlæg med scene ved foden af trappen til alle former for optræden.

På byfælleden etableres boldbaner og en 500 meters motionsbane med nedslag af forskellige idrætsredskaber.

Projektet har indarbejdet LAR-løsninger.

Bygherre:

Helsingør Kommune

Arkitekt:

Rubow Arkitekter A/S og EFFEKT

Ingeniør:

Aksel V. Jensen A/S

Areal:

34.000 m²

Anlægssum:

24.650 mio. kr.

Udførelse:

1. etape er udbudt, afventer ny lokalplan