Nyt parkeringshus til Glostrup Hospital

Bæredygtighed er nøgleordet i projektet for det flotte nye parkeringshus, hvor en karakteristisk grøn facadebeplantning præger den nye bygning. P-huset rummer 400 p-pladser og ladestandere til 5 elbiler.

Beplantning
Parkeringshusets beplantede facade består af forskellige stauder, afstemt med planteleverandør, bygherre og brandmyndigheder. Der er taget højde for de forskellige verdenshjørner, sol, skygge, tørke, frost alt efter placeringen på bygningen. Samtlige planter er hjemmehørende arter.

Der etableres mulighed for at genanvende regnvand til vanding af facadebeplantning m.v. Denne skal primært modtage tagvand fra P-huset. Tagvand ledes ud over et vækstmedie (bunden), der fi ltrerer / tilbageholder bl.a. vejsalt og evt. tungmetaller.
Inde i parkeringshusets centrale rum plantes sølvpiletræer på en forhøjning i forbindelse med et regnbed.

Belægninger
Kørselsarealerne anlægges med asfalt, mens de sekundære trafi karealer som parkeringsarealerne anlægges med græsarmering.

Belysning
Formålet med belysningen af træer i gårdrum er, ud over at de belyste træstammer og trækroner danner belyste vertikale flader som tryghedsskabende udsigts- og orienteringspunkter, at skabe en visuel forbindelse på tværs af p-huset, mellem belyste træer på pladsen og belyste træer inde i p-husets midte. Grupperne af platantræer ved ind- og udkørsel belyses af spot på mast, der oplyser træerne og området foran træerne/mellem træer og p-hus gennem trækronerne, så pladsens belysning krydres med skyggemønsteret fra grene og blade.

Lar
Al overfl adevand afl edes til vandreservoir hvor fra vand hentes til vanding af den grønne facade.

Bygherre:

Glostrup Hospital

Entreprenør:

5E Byg

Arkitekt:

Christensen & Co Arkitekter

Areal:

9.600 m2

Anlægssum:

kr. 54 mill.

Udførelse:

2014