AAB afd. 38 siger ja til Helhedsplanen

Juni 2018
Beboerne i AAB afd. 38 i Husum har stemt ja til Helhedsplanen, som skal være med til at fremtidssikre bebyggelsen med fokus på bedre indeklima, flere tidssvarende familieboliger og tilgængelighedsboliger samt en styrkelse af aktivitetsmuligheder og sociale relationer gennem miljøforbedrende og kriminalpræventive tiltag.
Vi glæder os til at komme i gang med projektering af trygge og indbydende friarealer, med lokale opholdsmuligheder og aktiviteter i nærmiljøet.
Projektet omfatter også et omfattende LAR-projekt og et infrastrukturprojekt med styrkelse af forbindelser til nærområdet samt opholds-og aktivitetspladser.
Projektet udføres i samarbejde med Rubow Arkitekter og støttes af Landsbyggefonden.