Prækvalificeret til Holmegårdsskolen i Hvidovre

Februar 2018
Lassen Landskab er i team med Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, Tegnestuen Lokal og Lyngkilde Rådgivende ingeniører blevet prækvalificeret  til totalrådgivningen i forbindelse med opførelse af nye skolebygninger til ind- og udskolingen, samt ombygninger i eksisterende skolebygning for Holmegårdsskolen i Hvidovre.
Blandt 28 ansøgere er 5 teams blevet prækvalificeret.